Advokát | Krédo | Životopis
Tample | Poutník | Sídlo  
                              

                                                              
                  rodíme se  do  světa   náboženství, ideologií a sporů
                             
k náboženství se hlásí šest miliard lidí. Křesťané, muslimové ....a hádáme se všichni       
                                                                                  
                                                         
                                                     taoismus                                                                                 jablko poznání  z  Edenu     .....       
        
      
včelařím  
©píšu eseje a kreslím)

                                                                                            

kapka orientální moudrosti Životopis Jablko poznání pracuji jako samostatný advokát  od roku 1990
klient má právo vědět s kým do sporu jde , jen tak  se zrodí důvěra

            

 *4.dubna 1946  

 Lidé se  se radovali ze skončené  války a  gramofony hrály  Oh! What it seemed to be  ( O čem jsme snili se stalo)

 horoskop

V mém roku 2 (L.P.1948) v náručí maminky a babičky v Tampli


  Abyste mohli o životě psát, nejdříve ho musíte prožít.   
V mém  roku 14 (L.P.1960) na stopě lásce
V mém roku 15( L.P.1961) pořadovým krokem a poklusem vpřed 
V mém roku 21 (L.P.1967) poručíkem Československé lidové armády  

V mém roku 21, L.P.1967 jsem se usadil v krásném  městě jako žádné jiné
mém roku 22 (L.P.1968) s tatínkem a bratrem Jaroslavem po Českém ráji a Krkonoších
L.P. 1972 jsem se šťastně oženil s Haničkou a je to manželství až do hrobu
mém roku 34(L.P.1980) na Právnické fakultě University Karlovy v Praze
V mém roku 37 (L.P.1983) s Haničkou a Michalkou  po Českém ráji
Kdo se vydá na cesty, má o čem vyprávět.

 

V mém roku 39 (L.P.1985 ) s Haničkou na Jaltě

               

 

 

 
 

V mém roku 44 (L.P.1990) s bývalými nepřáteli v Alpách

V mém roku 44, L.P. 1990 jsem se  stal advokátem a dnes patřím mezi  nestory České advokacie  
 Bible  Ag 1:6  Kdo se dává najmout za mzdu , ukládá ji do děravého váčku .      
mém roku 50 (L.P.1996) jako VIP v San Franciscu

V mém roku 52 (L.P.1998) na studiích angličtiny v Londýně

V mém roku 53 (L.P.1999) na loveckém safari v Africe (JAR/Kimberley)

V mém roku 53 (L.P.1999/2000) Roma

mém roku 56 (L.P.2002) plavčíkem na Valonii mezi Barcelonou a Marseille
V mém roku 57 (L.P.2003) U Lažanských  na zámku 
Stáří  pro mne není  zima života ale období sklizně,
v advokacii a cestování  pokračuji  a když koření tak od Antonína.


jsem členem National  Geographic  Society            

bner  Who is who , Schweiz 2012

P.: advokát; F.: Advokátní kancelář JUDr. Antonín Šolc; AF.: Karlovy Vary; N.: Jilemnice, 04.04.1946; JM.: Hana; D.: Michaela (1979); R.: Jarmila, roz. Postolková, Antonín; VP.: děda Josef Šolc (1862-1954) žil v Tampli, rolník, řezbář samouk, vytvořil betlém do kostela v Roztokách V.: 1961-64 Vojenské sportovní gymnázium Jana Žižky Bratislava (SR), 1964-67 Vyšší vojenské učiliště Vyškov, směr vševojskový velitel, 1976-81 Univerzita Karlova Praha, Právnická fakulta; K.: 1967 voják z povolání, poručík, 1967-71 motostřelecký pluk Karlovy Vary, zástupce velitele motostřelecké roty, 1971-87 zpravodajský důstojník Československé lidové armády,emerit. podplukovník, 1987-90 Advokátní poradna Karlovy Vary, advokátní koncipient, od 1990 samostatný advokát, sídlo Karlovy Vary; ZZ.: emerit. prefekt Řádu svatého Huberta  PC.: eKronika rodné obce Tample; RV.: medaile: Za službu vlasti, Za zásluhy o obranu vlasti; S.: předeseda Společenství vlastníků jednotek, zakladatel a emerit.předseda Mysliveckého spolku Andělská Hora, emerit. předseda chatové osady Andělská Hora H.: myslivost, včelařstvíJZ.: anglický, německý, ruský jazyk; E-Mail: office@antonin-solc.cz; Website: www.antonin-solc.cz; ■