Advokát | Krédo | Životopis
Tample | Poutník | Sídlo  

 

pracuji jako samostatný advokát  od roku  1990
     
   klient má právo vědět s kým do řešení svého problému  jde , jen tak  se zrodí důvěra
a přátelství

                  
           
  
                                                                   
                                                              
                  rodíme se  do  světa   náboženství, ideologií a sporů
               
k náboženství se hlásí šest miliard lidí. Křesťané, muslimové ....a hádáme se všichni
                 
Je zbytečné léčit hlavu bez těla  a tělo bez duše (Hippokrtés)
          
                                  taoisté                                                                                 křesťané       
        
                 tu jsem  čtenářem                                                                           tu  jsem poutníkem
  

moje curriculum vitae vypovídá  o době kterou jsem prožil a to je moje vyprávění 
Nic není v mysli, co nebylo dříve ve smyslech. (J. Locke)

kapka orientální moudrosti Životopis Jablko poznání

 *4.dubna 1946  Tample

 horoskop
 Lidé se  se radovali ze skončené  války a  gramofony hrály  Oh! What it seemed to be ( O čem jsme snili se stalo)


®2  (L.P.1948) v náručí maminky a babičky v Tampli


  Abyste mohli o životě psát, nejdříve ho musíte prožít.   
®14  (L.P.1960) na stopě lásce
®15 ( L.P.1961) pořadovým krokem a poklusem vpřed

Smrt  staré kosí a mladé střílí
®21 (L.P.1967) poručíkem Československé lidové armády  

®21 L.P.1967 jsem se usadil v krásném  městě jako žádné jiné

®22  (L.P.1968) s tatínkem a bratrem Jaroslavem po Českém ráji a Krkonoších  


®26 (L.P. 1972) jsem se šťastně oženil s Haničkou .Chceš li jít rychle běž sám, chceš-li dojít daleko potřebuješ partnera.
Užívej života s ženou kterou máš rád  (Bible kniha Kazatel  9:9)
®34  (L.P.1980) na Právnické fakultě University Karlovy v Praze
®37(L.P.1983) s Haničkou a Michalkou  po Českém ráji
Kdo se vydá na cesty, má o čem vyprávět.

 

®39 (L.P.1985 ) s Haničkou na Jaltě

               

 

 

 
 

®44 (L.P.1990) s bývalými nepřáteli v Alpách

®44 (L.P. 1990 jsem se  stal advokátem a dnes patřím mezi  nestory České advokacie  
  
®50(L.P.1996) jako VIP v San Franciscu

®52 (L.P.1998) na studiích angličtiny v Londýně

®53 (L.P.1999 na loveckém safari v Africe (JAR/Kimberley)

®53 (L.P.1999/2000) Roma

®53 (L.P.2002) plavčíkem na Valonii mezi Barcelonou a Marseille
®56 (L.P.2003)  důchodcem u  Lažanských  na zámku
Stáří  pro mne není  zima života ale období sklizně,
v advokacii a cestování  pokračuji
Přicházím v stařecká léta, stále  jsa života žák ( Solón )

stvořil  jsem bestseller o  vesničce milované

žiji v čarokrásné zemi,  dýchám a doufám
a to mne stačí

včelařím

jsem na facebooku

cestuji jako poutník 
a digitálně s  National  Geographic  Society    Virtual travel     amazing country   bushman film     
cestování byla a je pro mne další univerzita

můj nářek je jako mávání motýlích křídel  
            

bner  Who is who , Schweiz 2012

P.: advokát; F.: Advokátní kancelář JUDr. Antonín Šolc; AF.: Karlovy Vary; N.: Jilemnice, 04.04.1946; JM.: Hana; D.: Michaela (1979); R.: Jarmila, roz. Postolková, Antonín; VP.: děda Josef Šolc (1862-1954) žil v Tampli, rolník, řezbář samouk, vytvořil betlém do kostela v Roztokách V.: 1961-64 Vojenské sportovní gymnázium Jana Žižky Bratislava (SR), 1964-67 Vyšší vojenské učiliště Vyškov, směr vševojskový velitel, 1976-81 Univerzita Karlova Praha, Právnická fakulta; K.: 1967 voják z povolání, poručík, 1967-71 motostřelecký pluk Karlovy Vary, zástupce velitele motostřelecké roty, 1971-87 zpravodajský důstojník Československé lidové armády,emerit. podplukovník, 1987-90 Advokátní poradna Karlovy Vary, advokátní koncipient, od 1990 samostatný advokát, sídlo Karlovy Vary; ZZ.: emerit. prefekt Řádu svatého Huberta  PC.: eKronika rodné obce Tample; RV.: medaile: Za službu vlasti, Za zásluhy o obranu vlasti; S.: předeseda Společenství vlastníků jednotek, zakladatel a emerit.předseda Mysliveckého spolku Andělská Hora, emerit. předseda chatové osady Andělská Hora H.: myslivost, včelařstvíJZ.: anglický, německý, ruský jazyk; E-Mail: office@antonin-solc.cz; Website: www.antonin-solc.cz; ■

Každá doba má své vyvolené  a své odsouzené.
Bůh je můj soudce

 ®75      
ahoj