Advokát | Krédo | Životopis
Tample | Poutník | Sídlo  
      
                               
                                                                   
                                                              
   rodíme se  do  světa   náboženství, ideologií a sporů
     
k náboženství se hlásí šest miliard lidí. Křesťané, muslimové ....a hádáme se všichni
                 
                     
                        "moje" tao     tao-české překlady                               
  
                                                                                                        včelařím


                                             
                                              
                                                                                                                                       
 

moje curriculum vitae vypovídá  o době kterou jsem prožil a to je moje vyprávění 
Nic není v mysli, co nebylo dříve ve smyslech. (J. Locke)

kapka orientální moudrosti Životopis

*4.dubna 1946   Tample / Jilemnice
narodil jsem se zdráv, v křesťanské věřící rodině  ve znamení  Berana

Lidé se  se radovali ze skončené  války a  gramofony hrály  Oh! What it seemed to be ( O čem jsme snili se stalo)


®2  (L.P.1948) v náručí maminky a babičky v Tampli


  Abyste mohli o životě psát, nejdříve ho musíte prožít.   
®14  (L.P.1960) na stopě lásce
®15 ( L.P.1961) pořadovým krokem a poklusem vpřed

Smrt  staré kosí a mladé střílí
®21 vojákem ve službě (1967-1988)  a  vojákem v záloze

®21 L.P.1967   usadil v krásném  městě jako žádné jiné  

®22  (L.P.1968) vandr s tatínkem a Boženkou ,  bratrem Jaroslavem po Českém ráji a Krkonoších  


®26 (L.P. 1972) jsem se šťastně oženil s Haničkou .Chceš li jít rychle běž sám, chceš-li dojít daleko potřebuješ partnera.
Užívej života s ženou kterou máš rád  (Bible kniha Kazatel  9:9)
®34  (L.P.1980) na Právnické fakultě University Karlovy v Praze
®37(L.P.1983) s Haničkou a Michalkou  po Českém ráji
Kdo se vydá na cesty, má o čem vyprávět.

 

®39 (L.P.1985 ) s Haničkou na Jaltě

               

 

 

 
 

®44 (L.P.1990) s bývalými nepřáteli v Alpách

®44 (L.P. 1990 jsem se  stal advokátem a dnes patřím mezi  nestory České advokacie  
  
®50(L.P.1996) jako VIP v San Franciscu

tu jsem slavil největší úspěch jako advokát

®52 (L.P.1998) na studiích angličtiny v Londýně

®53 (L.P.1999 na loveckém safari v Africe (JAR/Kimberley)

tu jsem si rozmarně užíval

®53 (L.P.1999/2000) Roma

nezapomenutelná audience u papeže  Jana Pavla II.

®53 (L.P.2002) plavčíkem na Valonii mezi Barcelonou a Marseille
®56 (L.P.2003)  důchodcem u  Lažanských  na zámku
Stáří  pro mne není  zima života ale období sklizně,
v advokacii a cestování  pokračuji
přicházím v stařecká léta, stále  jsa života žák 

stvořil  jsem e-bestseller o  rodné vesničce milované

šťastně žiju v čarokrásné zemi 
cestuji jako poutník  
i  digitálně s  National  Geographic  Society    Virtual travel     amazing country   bushman film      


facebook
    můj digitální památníček  
pár hezkých vzpomínek stačí k tomu abychom se radovali z života  
 ®75

            

bner  Who is who , Schweiz 2012

P.: advokát; F.: Advokátní kancelář JUDr. Antonín Šolc; AF.: Karlovy Vary; N.: Jilemnice, 04.04.1946; JM.: Hana; D.: Michaela (1979); R.: Jarmila, roz. Postolková, Antonín; VP.: děda Josef Šolc (1862-1954) žil v Tampli, rolník, řezbář samouk, vytvořil betlém do kostela v Roztokách V.: 1961-64 Vojenské sportovní gymnázium Jana Žižky Bratislava (SR), 1964-67 Vyšší vojenské učiliště Vyškov, směr vševojskový velitel, 1976-81 Univerzita Karlova Praha, Právnická fakulta; K.: 1967 voják z povolání, poručík, 1967-71 motostřelecký pluk Karlovy Vary, zástupce velitele motostřelecké roty, 1971-87 zpravodajský důstojník Československé lidové armády,emerit. podplukovník, 1987-90 Advokátní poradna Karlovy Vary, advokátní koncipient, od 1990 samostatný advokát, sídlo Karlovy Vary; ZZ.: emerit. prefekt Řádu svatého Huberta  PC.: eKronika rodné obce Tample; RV.: medaile: Za službu vlasti, Za zásluhy o obranu vlasti; S.: předeseda Společenství vlastníků jednotek, zakladatel a emerit.předseda Mysliveckého spolku Andělská Hora, emerit. předseda chatové osady Andělská Hora H.: myslivost, včelařstvíJZ.: anglický, německý, ruský jazyk; E-Mail: office@antonin-solc.cz; Website: www.antonin-solc.cz; ■
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

s čím jsem se nedokázal vyrovnat !
   
 
ahoj
radujte se veselte se