Advokát | Krédo | Životopis
Tample | Poutník | Sídlo     výpis z mojí vojenské knížky

Kopie vojenské knížky


Hodnocení  mojí vojenské  služby ministrem národní obrany

Československá lidová armáda  1954-1990

Výzbroj a technika ČSLA

legendární zbraň ČSLA

vojenské přehlídka  1985  

 spartakiáda

  L.P. 1988 přeložen do zálohy
L.P. 2003 vojenským důchodcem

Armáda České republiky


 Současná výzbroj

vojenskápřehlídka 2018

Vojenské zpravodajství

Vojenská policie

Geografická služba  AČR
 
Vojenský historický ústav

Československé legie

naše válečné hroby

Vojenští důchodci

Volareza


Čs.armáda 1918-1939, 1945-1954

Vládní vojsko za německého protekorátu 1939-1946

Rakousko-uherská armáda

slavné bitvy českých dějinxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

válka která změnila můj Svět