Advokát | Krédo | Životopis
Tample | Poutník | Sídlo     výpis z mojí vojenské knížky

Kopie vojenské knížky


Hodnocení  mojí vojenské  služby ministrem národní obrany  

Výzbroj a technika ČSLA

vojenské přehlídka  1985

 spartakiáda

  L.P. 1988 přeložen do zálohy
L.P. 2003 vojenským důchodcem

Armáda České republiky

 Současná výzbroj

vojenskápřehlídka 2018

Vojenské zpravodajství

Geografická služba  AČR
 
Vojenský historický ústav

Československé legie

Vojenští důchodci

Volareza