Advokát | Krédo | Životopis
Tample | Poutník | Sídlo     výpis z mojí vojenské knížky

Kopie vojenské knížky


Hodnocení  mojí vojenské  služby ministrem národní obrany  

Výzbroj a technika ČSLA

vojenské přehlídka  1985

 spartakiáda

Armáda České republiky

Současná výzbroj

vojenskápřehlídka 2018

Vojenské zpravodajství

Geografická služba  AČR
 
Vojenský historický ústav

Československé legie
Vojenští důchodci

Volareza