Advokát | Krédo | Životopis
Tample | Poutník | Sídlo  

®76

Všichni, kdo žijí mají naději. Vždyť živý pes je na tom lépe než mrtvý lev. (Bible, Kazatel 9:4) 


Miluji život se vší realitou i mystikou.
Kmotřičky Sudičky mne v kolébce  pro rvačku se životem dobře zaopatřily, z pytle zázraku zrození  vytáhly vlákno touhy po poznání kterým spoutaly moji duši nadanou silou světla i temnoty , pokory i hříchu . Když jsem udělal chybu, musel jsem přemýšlet a své omyly opravovat i zázračná slova slušnosti užívat.

  Cesta je vydlážděna zkušenostmi, těch je nejvíce na jejím  konci.
  Bylo-li by jinak, nestálo by za to abych o tom vyprávěl  a už vůbec ne abych o tom psal.

Život  je velká hra ve které jsme dostali k dispozici pouze jeden pokus.  
Člověk musí dojít daleko aby našel sám sebe, musí hodně ztratit aby se radoval  z toho co mu zbylo, musí vyslechnout spoustu omylů ale i lží aby poznal  a věděl kdo mluví rozumně a kdo mluví pravdu, musí hodně vytrpět aby zjistil co je štěstí .
Stále  doplňuji adresář o  přítel , včelař, myslivec a poutník .
 

V práci na zahradě a volnočasových aktivitách  udržuji svoji  práceschopnost. 
Rozcestník   aktivit je stále bohatý a živý.
 

Ničeho nelituji, pokud  to bylo dobré není čeho, pokud  to bylo špatné byla  to cenná zkušenost. 

Není třeba ani obhajoby , nepřítel neuvěří a u přítele obhajobu nepotřebuji.

Zbavil jsem se závisti a mám všeho dost, když na to nemám tak to nepotřebuji !


 Je báječné kráčet po mystických cestách a památkách historie po vlastních nohou

V mém roce 69,  L.P.2015  s Biblí v ruce a ruksakem na zádech jako poutník jsem   prochodil  Jeruzalém  (108 km za 7 dní, f.  6.-13.12.2015  )  Jeruzalém je jedno z nejstarších měst  kypicí životem , vyhledávaný  cíl turisty i 
poutníky.

V mém roce 71, L.P.2017
při exercíciích v klášteře Nový Dvůr započal můj návrat ke kořenům a  hlubin  duše.
S poutnickým pozdravem Ultreia/dál,  jsem pokračoval  na moji Cestě.

Do Santiago de Compostela jsem  vyšel z mého křestního  kostela v Roztokách u Jilemnice kde křtitelnice stále zachována stojí. První adventní neděli je v kostele vykládán betlém který vyřezal pro kostel dědeček. Santiago de Compostela je vysvěceno jako Svaté město , stejně jako Řím a Jeruzalém.

Začal jsem tak k poctě dědečkově pěší Svaté pouti do Wambeřicic (Slezského Jeruzaléma v Kladsku). Přes  Kladsko jsem doputoval zlatou stezkou do Eschlkamu  (report na mém f. ze dne 25.7.2017) . Z Všerub do Eschlkamu jsem pouť prošel s partou českých poutníků kterou vedl plzeňský biskup Tomáš Holub, člověk dnešní  doby. Němce  v jejich poutním kostele i mne ohromil skvělou promluvou a perfektní němčinou , byli jsme hrdí, že jsme Češi.  Kostel byl přeplněn k prasknutí, čekali na nás skoro dvě hodiny, chovali se k nám  uctivě a bohatě nás pohostili. Na státnín hranici nás přišel osobně přivítat vysoce postavený německý protějšek Tomáše Holuba.  

L.P. 2018
Velký skok letadlem  Vídeň-Madrid. Do Santiaga de Compostela jsem doputoval L.P. 2018 ( report o posledních pěších  123 km z Ourense po Stříbrné stezce je opět na mém  f.  ze dnů 2.-6.srpna 2018).
Na Konec Světa podle našich předků  , zaplavat  si v Atlantiku jsem  zajel druhého dne.
Španělsko sužovaly tropiclé teploty 37 st.C, zemřelo tam 8 lidí na následky vysokých teplot. Atlantik nesklamal, voda  byla svěží a čistá, smaragdově zelená.

Moje  Camino byl audit fyzických sil a mojí duše. Chceš -li poznat sám sebe běž Camino.   


Bibli čtu jak jako milostný dopis Boží  a  malý odkaz zanechávám neboťdozrál  čas udělat duchovní závěť vlka  pohlazeného Boží láskou.
Smyslem dlouhověkosti je zachování nezištné užitečnosti  a tiché ukončení pozemské mise.

 

Až  mne andělé  zavolají k sobě  přeji si abych se dlouho nemrskal.