Advokát | Krédo | Životopis
Tample | Poutník | Sídlo  

®75

Všichni, kdo žijí mají naději. Vždyť živý pes je na tom lépe než mrtvý lev. (Bible, Kazatel 9:4) 

o stárnutí

Miluji život se vší realitou i mystikou. Kmotřičky Sudičky mne v kolébce  pro rvačku se životem dobře zaopatřily, z pytle zázraku zrození  vytáhly vlákno touhy po poznání kterým spoutaly moji duši nadanou silou světla i temnoty , pokory i hříchu . Když jsem udělal chybu, musel jsem přemýšlet a své omyly opravovat i zázračná slova užívat.  Cesta je vydlážděna zkušenostmi, bohužel těch je nejvíce na jejím  konci.  Bylo-li by jinak, nestálo by za to abych o tom vyprávěl  a už vůbec ne abych o tom psal.

Život  je velká hra ve které jsme dostali k dispozici pouze jeden pokus.  
Člověk musí dojít daleko aby našel sám sebe, musí hodně ztratit aby se radoval  z toho co mu zbylo, musí vyslechnout spoustu omylů ale i lží aby poznal  a věděl kdo mluví rozumně a kdo mluví pravdu, musí hodně vytrpět aby zjistil co je štěstí .
 

Zkoumám vše ale jenom dobrého se držím. Každý máme právo na svojí Cestu.
Nejsem již  kanárkem ve zlaté kleci ale slavíkem na svobodě  !

když jde o život: utíkej, schovej se , bojuj


Moje Cesta ve Světě náboženství

Rozcestník   aktivit , post scriptum a nářky

V mém roce 57, L.P. 2003 jsem se stal vojenským starobním důchodcem a mám opět štěstí,  nenastala  pro mne zima života ale období sklizně. Dlouho jsem si nebyl jistý kdy  budu v polovině mojí Cesty. Nyní už to  mám  jistý a proto jsem  zpomalil listování v knize života  a užívám si daru vzpomínání starců bez zábran  a svobodně.  V advokacii a volnočasových aktivitách  udržuji svoji  bojeschopnost.

Ničeho nelituji, pokud  to bylo dobré není čeho, pokud  to bylo špatné byla  to cenná zkušenost. 
Není třeba ani obhajoby , nepřítel neuvěří a u přítele obhajobu nepotřebuji.

V advokacii a cestování pokračuji dokud udržím meč a moč.
Stále ještě nedoplňuji adresář o kardiolog, internista,urolog...... ale přítel , klient, včelař, myslivec a poutník. 

Po 70letech mojí Cesty  jsem bez touhy vyniknout,  bez zlých či postraních  úmyslů
i  obav z  projevů svých emocí či  politických názorů. Najednou je  život báječnej proto, že mne bylo  dopřáno zdraví a nemohu již zemřít předčasně.
Stal jsem se svým vlastním přítelem který si umí odpustit  Můžu lenošit  i udělat si radost ze zapovídaných věcí .Viděl jsem totiž  příliš mnoho přátel a známých opustit tento svět dřív než pochopili velkou svobodu která přichází s věkem. Zbavil   jsem se závisti a mám všeho dost, když na to nemám tak to nepotřebuji !

Mám rád OBRAZY DUŠE a LIDIČKY  Pepy Fouska , oba víme co je nouze i vydělávat rukama . Vzpomínka  na setkání s Pepou v  Naganu.

 Je báječné kráčet po mystických cestách a památkách historie po vlastních nohou

V mém roce 69,  L.P.2015  s Biblí v ruce a ruksakem na zádech jako poutník jsem   prochodil  Jeruzalém  (108 km za 7 dní, f.  6.-13.12.2015  )  Jeruzalém je jedno z nejstarších měst  kypicí životem , vyhledávaný  cíl turisty i 
poutníky.

V mém roce 71, L.P.2017
při exercíciích v klášteře Nový Dvůr započal můj návrat ke kořenům a  hlubin  duše.
S poutnickým pozdravem 
Ultreia/dál,  jsem pokračoval  na moji Cestě.

Do Santiago de Compostela jsem  vyšel z mého křestního  kostela v Roztokách u Jilemnice kde křtitelnice stále zachována stojí. První adventní neděli je v kostele vykládán betlém který vyřezal pro kostel dědeček. Santiago de Compostela je vysvěceno jako Svaté město , stejně jako Řím a Jeruzalém.

Začal jsem tak k poctě dědečkově pěší Svaté pouti do Slezského Jeruzaléma v Kladsku. Přes  Kladsko jsem doputoval do Eschlkamu  (report na mém f. ze dne 25.7.2017) . Z Všerub do Eschlkamu jsem pouť prošel s partou českých poutníků kterou vedl plzeňský biskup Tomáš Holub, člověk dnešní  doby. Němce  v jejich poutním kostele i mne ohromil skvělou promluvou a perfektní němčinou , byli jsme hrdí, že jsme Češi.  Kostel byl přeplněn k prasknutí, čekali na nás skoro dvě hodiny, chovali se k nám  uctivě a bohatě nás pohostili. Na státnín hranici nás přišel osobně přivítat vysoce postavený německý protějšek Tomáše Holuba.

L.P. 2018
Velký skok letadlem  Vídeň-Madrid. Do Santiaga de Compostela jsem doputoval L.P. 2018 ( report o posledních pěších  123 km z Ourense po Stříbrné stezce je opět na mém  f.  ze dnů 2.-6.srpna 2018).
Na Konec Světa podle našich předků  , zaplavat  si v Atlantiku jsem  zajel druhého dne.
Španělsko sužovaly tropiclé teploty 37 st.C, zemřelo tam 8 lidí na následky vysokých teplot. Atlantik nesklamal, voda  byla svěží a čistá, smaragdově zelená.

Moje  Camino byl audit fyzických sil a mojí duše. Chceš -li poznat sám sebe běž Camino.   

Konec své pozemské mise přijímám s pokorou a modlitbou ve stáří  , když můžu pomůžu, když nemůžu tak neškodím.

Bibli čtu jak jako milostný dopis Boží  a  malý odkaz zanechávám neboťdozrál  čas udělat duchovní závěť vlka  pohlazeného Boží láskou.

Bůh je můj pastýř ( Bible Žalm 23 a  Bůh  je i můj soudce   (Bible  Kniha  Daniel


Pracuj, co zaseješ budeš sklízet.

Atˇ se Vám to líbí nebo ne bude s vámi Vaše tělo po celý života proto :

Pečuj o své tělo a najdi  svoje  lázně  , občas změň svoje stereotypy a naslouchej svému tělu a emocím které dávají potěšení i varují.
Život a zdraví je nevětší dar, život nekoupíš a stáří neprodáš.
Potravu užívej jako lék aby léky se nestaly Tvojí potravou . Nejlepší lékař je pohyb.

Obklopuj se věcmi které máš rád,  domov není noclehárna. Domov musí být místem kde se cítíš dobře a bezpečně, tu je Tvůj hrad i  workshop 

Používej zázračná slova  prosím, děkuji, odpusť .

      
 Dej si  pozor na své myšlenky, stanou se z nich slova .
 Dej si pozor na své slova, stanou se z nich  skutky.
 Dej si pozor na své skutky, stanou se z nich zvyky.
 Dej si pozor na své zvyky, bude to  Tvůj charakter

Nehádej se s hlupákem, diskuse s ním jej upeňuje v jeho omylech (Aristoteles)
Smyslem dlouhověkosti  není dětský egoismus, ani  vyděláváni peněz a další výboje v sociální džungli. Smyslem dlouhověkosti je zachování nezištné užitečnosti  a tiché ukončení pozemské mise.

Dobré myšlenky dělají dobrá slova a dobrá slova dělají dobré činy

Co se dá koupit za mnoho nestojí , je zbytečné shánět peníze na Cestu která je stále kratší.


  Už  z hor zní zvon  

Až  mne andělé  zavolají k sobě  přeji si abych se dlouho nemrskal.