Advokát | Krédo | Životopis
Tample | Poutník | Sídlo  

Seris venit usus ab annis(Se stářím přichází zkušenost) Ovidius

Dnešní Svět potřebuje naléhavě svědky kteří svědčí celým svým životem ( Papa Franciscus , L.P.2013)

V roce 57, L.P. 2003 jsem se stal vojenským starobním důchodcem)* a mám opět štěstí,  nenastala  pro mne zima života ale období sklizně. Dlouho jsem si nebyl jistý kdy  budu v polovině mojí Cesty. Nyní už to  mám  jistý a proto jsem  zpomalil listování v knize života.

)*Zákon o služebním poměru vojáků z povolání umožňuje odchod do starobního důchodu při dožití 55 let věku (pokud má oprávněný odpracováno 25 let) a je povinen požádat o přiznání starobního důchodu při dovršení 57 let věku

Svých činů nelituji, pokud  to bylo dobré není čeho, pokud  to bylo  špatné je to zkušenost, není třeba ani obhajoby , nepřítel neuvěří a u přítele obhajobu nepotřebuji.

V advokacii a cestování  pokračuji dokud udržím meč a moč. Stále ještě nedoplňuji adresář o kardiolog, internista,urolog...... ale přítel , klient, včelař, myslivec a poutník. 

Po 70letech mojí Cesty  jsem bez touhy vyniknout,  bez zlých či postraních  úmyslů i  obav z  projevů svých emocí či  politických názorů. Najednou je  život báječnej proto, že mne bylo  dopřáno zdraví a nemohu již zemřít předčasně. Stal jsem se svým vlastním přítelem který si umí odpustit  Můžu lenošit  i udělat si radost ze zapovídaných věcí .Viděl jsem totiž  příliš mnoho přátel a známých opustit tento svět dřív než pochopili velkou svobodu která přichází s věkem.

Schopnost chovat se laskavě a pokorně je jako tichá zátoka řeky života. Tuto schopnost mají staří lidé. Oni jsou pamětí národa. Národ, který nepečuje o své seniory, nemá budoucnost. (Papež František)

V roce 69,  L.P.2015  s Biblí v ruce a ruksakem na zádech jsem   prochodil  Jeruzalém  (108 km za 7 dní) a zasnil jsem se o prkně
. 

V roce 71, L.P.2017
poznání sebe sama mne přivedlo k lepšímu projektu: Návratu ke kořenům a do hlubin  duše - s poutnickým pozdravem Ultreia/dál, pokračuji ve své Cestě. Život jsem se rozhodl ukončit nikoliv meditacemi o omylu  ale  poutí mystickými stezkami  historie Evropské kultury.
 
Doufám, že do mých Poutí přibude nejen Santiago de Compostela ale  i Via Francigena   a Via Francesco
Pouť ze mši svaté z mého křestního  kostela v Roztokách u Jilemnice  do Santiaga de Compostela,  kde křtitelnice stále zachována stojí ,  přes  Kladsko do Eschlkamu  mám úspěšně  za sebou (report na mém f. ze dne 25.7.2017) .

  Je báječné kráčet po mystických cestách a památkách historie po vlastních nohou

 Walking in EuropaJediných  cností starců  ctím a to je být užitečný a nepřekážet mladým.  
Konec své pozemské mise přijímám s pokorou a modlitbou ve stáří. 

Kajícně přiznávám, Bůh  mne opět dohonil a
proto pokoj  zanechávám.
Uč se práci, uč se cizí řeči , rozhlédni se cos také je možné dělat jinak ale  Boží pořádky vždy respektuj. Bibli a ostatní  knihy zkoumej čtením ,  národy putováním od jedné Zemi k druhé a člověka  rozmluvou.

Používej zázračná slova  prosím, děkuji, odpusť.
                                                                                                      
 Dej si ale pozor na své myšlenky, stanou se z nich slova .
 Dej si pozor na své slova, stanou se z nich  skutky.
 Dej si pozor na své skutky, stanou se z nich zvyky.
 
Dej si pozor na své zvyky, bude to  Tvůj charakter.
No a jak jinak  než  s humorem a  hudbou  do finále.
 

Až mě andělé zavolají k sobě si přeji abych se dlouho nemrskal , 

měl jsem rád