Advokát | Krédo | Životopis
Tample | Poutník | Sídlo  

®73

Všichni, kdo žijí mají naději. Vždyť živý pes je na tom lépe než mrtvý lev. (Bible, Kniha Kazatel 9,4)

o stárnutí

Miluji život se vší realitou i mystikou. Kmotřičky Sudičky mne v kolébce  pro rvačku se životem dobře zaopatřily, z pytle zázraku zrození  vytáhly vlákno touhy po poznání kterým spoutaly moji duši nadanou silou světla i temnoty , pokory i hříchu . Když jsem udělal chybu, musel jsem přemýšlet a své omyly opravovat i zázračná slova užívat. Nejlepší Cesta je vydlážděna zkušenostmi, bohužel těch jest nejvíce na jejím  konci.  Bylo-li by jinak, nestálo by za to abych o tom vyprávěl  a už vůbec ne abych o tom psal.

Moje Cesta ve Světě náboženství

Rozcestník   aktivit , post scriptum a nářky

V roce 57, L.P. 2003 jsem se stal vojenským starobním důchodcem)* a mám opět štěstí,  nenastala  pro mne zima života ale období sklizně. Dlouho jsem si nebyl jistý kdy  budu v polovině mojí Cesty. Nyní už to  mám  jistý a proto jsem  zpomalil listování v knize života  a užívám si daru vzpomínání.  

)*Zákon o služebním poměru vojáků z povolání umožňuje odchod do starobního důchodu při dožití 55 let věku (pokud má oprávněný odpracováno 25 let) a je povinen požádat o přiznání starobního důchodu při dovršení 57 let věku

Ničeho nelituji, pokud  to bylo dobré není čeho, pokud  to bylo špatné byla  to cenná zkušenost. 
Není třeba ani obhajoby , nepřítel neuvěří a u přítele obhajobu nepotřebuji.

V advokacii a cestování pokračuji dokud udržím meč a moč.
Stále ještě nedoplňuji adresář o kardiolog, internista,urolog...... ale přítel , klient, včelař, myslivec a poutník. 

Po 70letech mojí Cesty  jsem bez touhy vyniknout,  bez zlých či postraních  úmyslů
i  obav z  projevů svých emocí či  politických názorů. Najednou je  život báječnej proto, že mne bylo  dopřáno zdraví a nemohu již zemřít předčasně.
Stal jsem se svým vlastním přítelem který si umí odpustit  Můžu lenošit  i udělat si radost ze zapovídaných věcí .Viděl jsem totiž  příliš mnoho přátel a známých opustit tento svět dřív než pochopili velkou svobodu která přichází s věkem. Zbavil   jsem se závisti a mám všeho dost, když na to nemám tak to nepotřebuji !

Mám rád OBRAZY DUŠE a LIDIČKY  Pepy Fouska , oba víme co je nouze i vydělávat rukama . Vzpomínka  na setkání s Pepou v  Naganu.

 Je báječné kráčet po mystických cestách a památkách historie po vlastních nohou

V roce 69,  L.P.2015  s Biblí v ruce a ruksakem na zádech jsem   prochodil  Jeruzalém  (108 km za 7 dní) .  


V roce 71, L.P.2017
při exercíciích v klášteře Nový Dvůr započal můj návrat ke kořenům a  hlubin  duše.
S poutnickým pozdravem Ultreia/dál,  pokračuji  ve finále  moji Cesty života.
Do Santiago de Compostela jsem  vyšel z mého křestního  kostela v Roztokách u Jilemnice kde křtitelnice stále zachována stojí. První adventní neděli je v kostele vykládán betlém který vyřezal pro kostel dědeček. Santiago de Compostela je vysvěceno jako Svaté město , stejně jako Řím a Jeruzalém.
Začal jsem tak k poctě dědečkově pěší Svaté pouti do Slezského Jeruzaléma v Kladsku. Přes  Kladsko jsem doputoval do Eschlkamu  (report na mém f. ze dne 25.7.2017) .

L.P. 2018
Velký skok letadlem  Vídeň-Madrid. Do Santiaga de Compostela jsem doputoval L.P. 2018 ( report o posledních pěších  123 km z Ourense po Stříbrné stezce je opět na mém  f.  ze dnů 2.-6.srpna 2018).
Na Konec Světa podle našich předků  , zaplavat  si v Atlantiku jsem  zajel druhého dne.
Španělsko sužovaly tropiclé teploty 37 st.C, zemřelo tam 8 lidí na následky vysokých teplot. Atlantik nesklamal, voda  byla svěží a čistá, smaragdově zelená.

Moje  Camino byl audit fyzických sil a mojí duše. Chceš -li poznat sám sebe běž Camino.   

Konec své pozemské mise přijímám s pokorou a modlitbou ve stáří. 

 Bibli čtu jak jako milostný dopis Boží  i malý odkaz zanechávám  

Dozrál  i čas udělat duchovní závěť vlka  pohlazeného Boží láskou.
Jediné cnosti starců  ctím a to je být užitečný a nepřekážet mladým.  
Pracuj, co zaseješ budeš sklízet.  Rozhlédni se cos také je možné dělat jinak a  Boží pořádky vždy respektuj.
Bibli  zkoumej čtením ,  národy putováním od jedné Zemi k druhé a člověka  rozmluvou.
 
Pečuj o své tělo a najdi  svoje  lázně  , občas změň svoje stereotypy a naslouchej svému tělu a emocím které dávají potěšení i varují.
Atˇ se vám to líbí nebo ne bude s vámi Vaše tělo po celý život.
Život a zdraví je nevětší dar. Život nekoupíš a stáří neprodáš.

Obklopuj se věcmi které máš rád,  domov není noclehárna. Domov musí být místem kde se cítíš dobře a bezpečně, tu je Tvůj workshop 

Používej zázračná slova  prosím, děkuji, odpusť .

      
 Dej si ale pozor na své myšlenky, stanou se z nich slova .
 Dej si pozor na své slova, stanou se z nich  skutky.
 Dej si pozor na své skutky, stanou se z nich zvyky.
 Dej si pozor na své zvyky, bude to  Tvůj charakter.

Dobré myšlenky dělají dobrá slova a dobrá slova dělají dobré činy

Stále nevím s určitostí co mne po smrti čeká, jistě to bude opět velké dobrodružství:  nebe, peklo nebo nic ? 
 Snažím se být za dobře s Bohem.   

  Už  z hor zní zvon  

Až  mne andělé  zavolají k sobě  přeji si abych se dlouho nemrskal.