Advokát | Krédo | Životopis
Tample | Poutník | Sídlo  


Svých činů nelituji, pokud  to bylo dobré není čeho, pokud  to bylo  špatné je to zkušenost,

 není třeba ani obhajoby , nepřítel neuvěří a u přítele obhajobu nepotřebuji.

  

L.P. 2003 jsem se stal  starobním důchodcem a mám opět štěstí, není to pro mne  zima života ale období sklizně,v advokacii a cestování  pokračuji dokud udržím meč a moč.
Stále ještě nedoplňuji adresář o kardiolog, internista,urolog...... ale přítel , klient, včelař, myslivec a nejnověji poutník. 

Po 70 jsem bez touhy vyniknout,  bez zlých či postraních  úmyslů i  obav z  projevů svých emocí či  politických názorů.  Najednou je  život báječnej proto, že mne bylo  dopřáno zdraví a nemohu již zemřít předčasně. Stal jsem se svým vlastním přítelem.  Můžu lenošit  i udělat si radost  ze zapovídaných věcí .Viděl jsem totiž  příliš mnoho přátel a známých opustit tento svět dřív než pochopili velkou svobodu která přichází s věkem.

V roce 69 ( L.P.2015)  S Biblí v ruce a ruksakem na zádech jsem   prochodil  Jeruzalém  (108 km za 7 dní) a zasnil jsem se o prkně . Svůj pohled  na Svět jsem  začal stavět   pouze z cihel které si  vyrobím já. Poznávání sebe sama mne přivedlo k lepšímu projektu: Návratu ke kořenům a do hlubin  duše - Ultreia. Do roku 2026 mne zbývá  ještě 2 800 km. Pouť z Kladska do Eschlkam  mám úspěšně  za sebou (report na mém f. ze dne 25.7.2017) .

  Je báječné kráčet po mystických cestách a památkách historie po vlastních nohou

Jediných  cností starců  ctím a to je být užitečný a nepřekážet mladým.  
Konec své pozemské mise přijímám s pokorou a modlitbou ve stáří.   

Odkaz předků který podepisuji: Cvič si nervy, uč se práci, uč se cizí řeči ale pravdy v Světě nehledej, každý má nejradši tu svoji.  
 

Až mě andělé zavolají k sobě si přeji abych se dlouho nemrskal , 

měl jsem rád