Advokát | Krédo | Životopis
Tample | Poutník | Sídlo  

Život je budˇ troufalé dobrodružství nebo skoro nic   


Když mne velení armády  povolalo do služby vojenských zpravodajců, bral jsem to jako velkou šanci k dalšímu poznání Labyrintu světa . Jan Amos Komenský jej popisuje jako  světlé vymalování, kterak v tom světě a věcech jeho všechněch nic není než matení a motání, kolotání a lopotování, mámení a šalba i bída a tesknost , naposledy omrzení všeho a zoufání doma  sedě,  ten sám k pravému a plnému mysli upokojení a radosti  přichází. Vedle mystéria tajemnosti bylo zde poznání  jak vypadá Spektákl orbis za oponou kam mne můj společník Všezvěd Všudybyl zavedl. Obdiv, který je po celém světě  pěstován filmy a žánrovou literaturou ala James Bond  byl dalším  motivem mého rozhodnutí. 

Práce zpravodajců je mnohdy i špinavá práce ( verbují se a pře verbovávají agenti, tajně se vstupuje do obydlí občanů, čte korespondence, odposlouchávají se telefony , etc. ) a proto ji mohou vykonávat pouze gentlemani, jak o této službě hovoří Angličané. Co ctihodní gentlemani jsou ochotni o svojí tajné službě sdělit světu se můžete dozvědět na Britains Security Services. Rovnováha strachu  mezi Východem a Západem v etapě politiky deténte přivodila službu poklidnou. S odahalenými špiony v našem Světě se začalo obchodovat jako s fotbalisty nebo hokejisty a nepřítel byl pouze soupeřem . Veřejnosti je znám  tento deal jako Glienicker Brücke.

Moje služba vlasti u Vojenské kontrarozvědky začala v roce 1970 a skončila v roce 1988. Do civilu jsem odešel na vlastní žádost s hodností podplukovníka. Sloužil jsem u oddělení Vojenské kontrarozvědky 20.motostřelecké /karlovarské divize. Moje kancelář na štábu divize podle zpovědi  kolegy Jardy byla oasa  jiného Světa ...při každé přestávce o poradě všichni chodí k němu do kanceláře a ne k Vaněčkovi, Šplíchalovi atd. A já Vám řeknu proč. Krásný starý koberec, ošlapaný ale krásný s třásněmi. Veliká plastická mapa ČSSR, akvárium, vůně, úplně jiný pořádek, harmonie, nálada, smích, kritika poměrů a náčelnických rozhodnutí..... Jarda mne vnímal jako disidenta který  je podle sociologů v každé societě se svým pokrevním bratrem kvelurantem , já do těchto škatulek ale nepatřím. Mne jako rozenému ve znamení  Berana   je dáno osudem jíti vždy  vlastní cestou.   

V Cibulkových seznamech  mne najdete pod číslem 160469 jako příslušníka Hlavní správy vojenské kotrarozvědky.  Od Ministerstva vnitra mám lustrační osvědčení  nebyl evidován.

Nejlepší moje vojena byla , když jsem dostal dobrou faru a stal jsem se strážním psem Doupovských hor. Referát  Vojenského výcvikového prostoru   byl  s vlastním  řidičem, vojenským téréním UAZem a dalším civilním autem, konspiračním bytem a průkazem falečné identity. Obročí/lovecký revír Doupovských hor byl famózní. Lesem obdarované Doupovské hory jsou přírodní rezervace s vojenskou ostrahou. Doupovské hory  mne  připomínaly rodnou hroudu, zamiloval jsem se do zdejší přírody a znám zde jak se říká  každý kámen. Chandra hor a lesa  byla a je nejlepší balzám  mojí duše.Na Doupovských horách jsem s vojnou u bojového útvaru začínal s nejrůznějším vojenským skotačením  jako poručík v roce 1967. Polní bojový výcvik  byl  hlavní náplní dne, když jsem jel v čele kolony obrněných transportérů  a  moji vojáci trefovali každý cíl  propadal jsem euforii  vojenské síly a moci.  Kasárna ale byly dosluhující  baráky pracovního lágru z Protektorátu.  Kasárenský výcvik ubíjející buzerace a  proto jsem  se  perspektivy  oficíra-velitele vzdal.

Jako kmenový příslušník  klanu Bratrstva kočičí pracky  jsem byl  členem "Klubu panských oficírů".  Partnerem mne byli nejen  velitel Vojenského zařízení 1534 ,   správce Vojenského újezdu ale i ředitel  divize Vojenských lesů a stat Karlovy Vary  který měl právo vydávat povolenku k lovu na Doupovských horách. Ale také jsem riskoval svůj život abych chránil ten Váš.

Doupovské hory se staly mým loveckým revírem. Ulovil jsem zde svého svého prvního jelena, muflona i divočáka. Mým věrným  společníkem byla jezevčice Bonie, kterou jsem dovedl od štěněte přes několik  zkoušek lovecké upotřebitelnosti až k vrcholu, byla uznána jako chovná fena. Myslivost je moje celoživotní záliba  a lov mám v krvi i genech.  V bývalé vsi  Hofen jsem měl další zábavu, choval jsem zde včeličky u  kterých zalíbení i poučení našel.

Sloužil jsem ale neposluhoval

Sbohem armádo

L.P. 1968 Svět  řešil  dilema  mezi socialismem a kapitalizmem . Problém byl v tom, že  na Západě chtěli vyvěšovat rudé vlajky ale na východě jsme je chtěli stahovat. Staré umírá a nové se zmítá v porodních křečích a politici tu resucitují  umírající, tu císařským řezem chtějí pomoci na svět novému.  Touha po změně  je nezničitelná .

I já jsem  byl nucen řešit dilema jak dál.  O  projektu socialismu s lidskou tváří se ve městě hodně  povídalo , po 21.srpnu národ  seděl u televize a rádií . Já jsem se  rozhodl pro svobodné  povolání advokáta a hoby  referenta uvádění věcí na pravou míru. Jsem zrozen ve znamení Berana,  zpívání a pochodovaní v davu nesnáším . Ovcí jsem nikdy nebyl ale ani ovčákem jsem býti nechtěl neboť moje duše je také bohémská.  Mým guru ve světě malířů byl  Antonín Smažil ke kterému jsem na Vojenské škole Jana Žižky v Bratislavě  docházel do ateliáru malovat. Na škole vyučoval deskriptivu a hrál fotbal za učitelský sbor.

Respektované právní vzdělání na Univerzitě Karlově se stalo  hlavním úkolem v  plánu  jak pokaračovat  v  druhém poločase života . Advokacie mne byla sympatická  nejen nezávislostí na státu ale i právní erudicí nadána  byla.

Advokátní komoru vedl  tehdejší justicí uznávaný advokát JUDr. Zdeněk Hrazdíra. Vedl s námi koncipienty skvělé semináře. Kolegové když chcete bránit klienta nesmíte si držet klahoty...Prvním kancléřem polistopadového prezidenta Havla byl znamenitý obhájce  JUDr. Josef Lžičař. Primusem byl  absolovent  Harward Law School Gerhardt Bubník.  Měl jsem štěstía a čest být přijat mezi elitu české advokacie která čítala  814 advokátů, když 156 kolegů bylo zapsáno jako tlumočníci anglického, německého , ruského, francouzkého, italského, španělského, slovinského, srbochorvatského , maďarského, polského a  norského jazyka. Bylo to další Bingo na mojí Cestě, mohl jsem pokračovat  v mojí  zálibě stopaře faktů , cestování po celém Světě  i vydělávat  slušný peníz.  
 
Zpravodajská práce v armádě a  advokacie  změnila moje křídla vrabce v křídla orla. Jak praví  lidová moudrost Kdo jednou s orli začne létat mezi vrabce už nespadne.

Mým právnímim guru na univerzitě byl  Prof.Vojtěch Cepl se kterým sdílím školu  přirozeného práva  a koncepci státu založeném na  nadvládě práva přesto,  že stále platí :  Hrst moci je více než pytel práva. Je to dáno tím , že právo jsou státem vynucovaná pravidla chování  mocenským aparátem.

L.P.1989 jsem byl již rok advokátní koncipient v Karlovarské advokátní poradně. Koncipoval jsem postupně u JUDr.Vlastimila Koudeleho ± , JUDr. Ladislava Vávry a JUDr.Vladimíra Mildorfa ±  Advokacie byl první obor činnosti který byl  privatizován , od roku 1990 pracuji jako samostatný advokát a dnes patřím mezi nestory České advokacie .

Advokátem  jsem se stal po sedmiletém usilování (5 let studia na univerzitě, 2 roky advokátním koncipientem) , když svobodné povolání jsme advokátům  dosud jenom záviděl. Díky univerzitě jsem  získal  potuchu o právu a  zažehnal jsem  nebezpečí  "zelenání mozku" ale také profesní deformaci myšlení zpravodajců a  policajtů v patologické podezíravosti.  

Jak pravil Alfons Mucha  něco pořádného ve svém životě můžeme začít až po čtyřicítce kdy se dostaví životní zkušenosti .Vždy jsem tíhnul ke svobodě a pomoci lidem , nedůvěřoval politikům, prostě v advokacii jsem se v polovine mojí Cesty našel. Dárce sídla advokacie Kaňkova paláce v Praze Jan Nepomuk Kaňka se stal  advokátem dokonce  až v požehnaných 69 letech . I malá kancelář je lepší než velká lopata. 

Korsické advokáty a Napoleonův rodný dům  na divukrásné Korsice jsem L.P.2009 navštívil. Od Korsických advokátů kteří případ vendety  občas obhajují jsem se dozvěděl , že  Korsičana na  justici nespoléhá  a radši bere spravedlnost do vlastních rukou.Viděl jsem také  francouzké nápisy ve vnitrozemí Korsickými  vlastenci roztřílené. Korsičané jsou hrdý  národ s vlastním jazykem corsu  a nekonečným bojem za nezávislost což je  problém všech  malých národů , Čechů nevyjímaje.

Vše je jinak , právě na Korsice jsem si uvědomil, že vedle proběhu času právě cestování nejvíce mění naše názory a rozbíjí naše předsudky. Seneca: Nikdy ti není zahrazena tak velká část Světa, aby ti nezůstala přístupna část ještě větší. 

Co se týče  komunismu  podepisuji  moudrá to slova  K.H.Borovského což v časopise SLOVAN 26.7.1850 Světu zvěstováno. „Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Komunistické ideály j
sou evergreenem hledání sociální spravedlnosti  lidstva o kterých se dočteme již v Bibli. V  knize Skutky apoštolů  je zapsáno:  Sk 2:42 První křesťanské obce setrvávali v učení apoštolů... Sk 2:44 Všichni věřící byli pospolu a měli vše společné,  Sk 2:45 prodávali své majetky a statky a výtěžek  rozdělovali mezi všechny podle toho,jak kdo potřeboval. Sk 4:32 To množství věřících mělo jedno srdce a jednu duši. Nikdo  neříkal o tom, co mu patřilo, že je to jeho, ale vše bylo u nich společné.

Komuna

Komunismus


Všechny  ideologie i náboženství byly zpochybněny a končí na smetišti dějin.
Touha po změně a naděje jsou nezničitelné.

Život je jako jízda na kole. Pokud chceš udržet rovnováhu, nesmíš  přestat se pohybovat (Albert Einstein)