výpis z matriky České advokátní komory před vyškrtnutím
 

26.12.2021
jsem
podal  žádost o vyškrtnutí ze seznamu advokátů

k rukám předsedy JUDr. Roberta Němce, LL.M.

Vážený pane předsedo
děkuji, že Česká advokátní komora mne umožnila pomáhat lidem  profesionálně jako advokát.
Čas dospěl abych jako nestor České advokacie za roky 1990 - 2021 práce kterou miluji poděkoval a rozloučil se.
Zdravotní stav mne neumožňuje abych tuto práci dále plnohodnotně byl schopen vykonávat.
Žádám o vyškrtnutí ze seznamu advokátů1.1.2022
 vyškrtnut ze seznamu advokátů na vlastní žádost

30 let  vojákem  a 31 let advokátem


  


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

www. antonin-solc. cz
zůstávám právním zástupcem v běžné občnské výpomoci
neúčastním se soudního řízení

Není zkrátka a dobře možné v rámci boje proti nežádoucí praxi nelegálního zaměstnávání likvidovat běžný občanský život. Ostatně je možno doplnit, že na popsanou formu sociální interakce pamatuje samo právo. Takzvaná občanská výpomoc není sice v současnosti v žádném účinném právním předpise definována, avšak § 384 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění účinném do 31. prosince 1991, ji charakterizoval takto: „Jestliže občan pro jiného občana na jeho žádost provede nějakou práci, poskytne mu půjčku anebo mu jinak vypomůže, jde o občanskou výpomoc.“

privat e-mail:antonykv@me.com
e-mail home office: office@antonin-solc.cz
mobil:   602414602
telefon : 353585481
datová schránka: ku3enbc
jsem příjemce  poštovních datových zpráv    právní linky  

informace  pro žadatele bezplatné právní pomoci

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Podmínky ochrany osobních údajů  (GDPR)

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen: „GDPR”) je a  

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a  a které správce získal na základě plnění  úkolů právního zástupce.
Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje pro plnění  Vašeho zastoupení na základě Vámi podepsané plné moci.


                  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 Česká advokátní komora a Karlovarští advokátixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Evropský soud pro lidská práva
poslední šance v souboji s českou justicí

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxnejvětší úspěch jako advokáta a odměna  amerického klienta k narozeninám