Advokát | Krédo | Životopis
Tample | Poutník | Sídlo    


výpis z matriky České advokátní komory a kvalifikace

sídlo kanceláře
Karlovy Vary, Jugoslávská 1311/14

150 m od centra MHD 
  
      
spojeníe-mail: office@antonin-solc.cz

datová schránka: aesf7jr
jsem příjemce poštovních datových zpráv

mobil:   602414602
telefon, fax : 353585481


  
 odměna advokáta, soudní poplatky

základní sazba mojí smluvní odměny  1500 Kč

informace  pro žadatele bezplatné právní pomoci

   

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Podmínky ochrany osobních údajů  (GDPR)

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen: „GDPR”) je advokát JUDr. Antonín Šolc nar.4.4.4946  Jilemnice, zapsaný v seznamu advoktů České advokátní komory  pod reg.číslem : 00624

se sídlem kanceláře 360 01 Karlovy Vary, Jugoslávská 1311/14 , datová schránka : aesf7jr, email: office@antonin-solc.cz , mobil 602414602  

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a  a které správce získal na základě plnění  úkolů advokáta.
Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje pro plnění  Vašeho zastoupení na základě Vámi podepsané plné moci.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká advokátní komora a Karlovarští advokátiECHR Strasbourg
Evropský soud pro lidská práva


CVRIA Luxembourg
Soudní dvůr Evropské unie   právní linky