Advokát | Krédo | Životopis
Tample | Poutník | Kontakt  

Lapidáruim na Vintířovském vrchu a moje vzpomínky na Doupovské kameny

 

S přáteli Klubu historických památek Radonicka  na Vintířovském vrchu  jsem vybudoval  lapidárium zaniklých 65 obcí Doupovských hor-Vojenského prostoru Hradiště. 

Hrabě Thurn Taxis (majitel Vintířovského panství) medituje nad zachráněným torzem Božích muk z bývalé slovanské Tomkovy vsi na Doupovských horách , prvně zmiňované v r.1394 , od roku 1603 vlastnictvím pánů z Thunu. Jsem patronem tohoto Kamene.

Já jsem si při této příležitosti zavzpomínal kdy jako poručík v roce 1967 jsem byl  pověřen  prvním  bojovým úkolem na Doupovských horách a to obnovením silnice do Klášterce . Ležení jsme měli u pramene kyselky v Žebletíně, Liboc byl plný pstrhů, lesy plné zvěře , v hospůdkách na okraji VVP čepovali dobré pivo a hezká děvčata najde  voják všude.  Vzpomínky mne opět zavály  na Tunkov a okolí, kde vojín Donč mne naučil jezdit s buldozerem, který jsme měli pro práci k dispozici. 

Když jsem se stal strážním psem Doupovských v bukové stráni s jelením říjištěm  nad bývalým  Geigenmühle jsem ulovil mého prvního jelena.

Na opravu bývalé silnice z Perštejna do Doupova jsme používali výnosy kamene z bývalých polí v okolí Tunkova. Seznámení s Doupovskými kameny začalo vskutku fundamentálně, po skončení mise "Doupovské silnice" se mne o nich i zdálo, přemístili jsme jich tuny.