Krédo
Výpis z matriky advokátní komory
since 1990

Curriculum
  Advokát | Krédo | Životopis
Tample | Poutník | Sídlo  


   operátio publica: 
   generální praxe
   občanské právo
   trestní právo

        emerit. lieutenant colonel inteligence service Czech Army