Advokát | Krédo | Životopis
Tample | Poutník | Kontakt  

 Právní linky

          Listina základních práv a svobod             Ústava České republiky  

Ústavní soud   Vyhledávání  rozhodnutí ÚS

Nejvyšší soud     Vyhledávání rozhodnutí a stanovisek NS 

Nejvyšší  správní soud    Vyhledávání rozhodnutí NSS  

Nejvvyšší státní zastupitelství    Práva obviněného   Ochrana poškozeného   Zpráva o činnosti 2017 (70 811 +238 obžalob)

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

návrhy zákonů       důvodové zprávy

Sbírka zákonů    EUR-Lex

majetkový registr veřejných funkcionářů  
 v roce 2017 Ministerstvo spravedlnosti  eviduje 37780  osob

nový portál justice

exekuční portál

orgány justice     epodatelna        vyhledání soudního spisu  Česká justice   právnické výpočty

exekutorská komora  exekuce   insolvence   exdražby  Flajšhansová,Luhan

jak se kde soudí (mapa průtahů , etc.         jak jsme na tom v KV     

právní portál wiki  Sbírka zákonů   občanský zákoník     Beck    ASPI     Judikatura

    
    Česká advokátní komora   ČAK diary   Bulletin advokacie   

registr advokátů      aktivita advokátů u vrcholových soudů   

právní pomoc v Německu    

 nomen omen(důkaz)    důkaz právní

                  ověření adresy            nahlížení do katastru nemovitostí   

       

 ARES     obchodní rejstřík     spolkový rejstřík    open data       Slovenské registre 

Otevřená data  veřejného rejstříku

Portál veřejné správy  Seznam datových schránek     Registr smluv

FORMULÁŘE

kalendář (co bylo za den, státní svátky)

jak vybrat papír

  Policie ČR       Mapa kriminality


     

Internetová jazyková příručka      Český národní korpus

slovník synonym

 anglický výkladový slovník law   

Manifest práva na soukromí  

právní linky EU

My visit ECHR Strasbourg
My visit CVRIA Luxembourg

z právní  historie

Zákon dvanácti desek  

Platónova ústava