Advokát | Krédo | Životopis
Tample | Poutník | Sídlo  

 

 

Starosta obce Josef Dejmek si prohlíží výtisk č.1 této kroniky. Bylo rozdáno celkem 32 výtisků. Na fotografii zleva doprava B.Fejfar / č.p.66, R.Morávek /č.p.39, J.Dejmek / č.p.26 a Hrubý / č.p.14