Žijeme stále ve Světě mystiky a náboženství


Je velký omyl domnívat se, že když lidé ztratí víru, nebudou věřit v nic. Budou věřit v cokoli.  (Gilbert Keith Chesterton)

Jsem poutníkem v labyrintu  víry.  Odmítám modloslužby jako perverzi vrozeného náboženského cítění člověka jakož i popírání vrozené lidské touhy po racionálním poznání. Lidé vděčí za blahobyt racionálnímu přemýšlení a poctivé práci. Neznám nikoho kdo by vymodlil na poli klas obilí ale mnoho těch kteří to dokážkou svojí  prací. Nesnáším strašení armagedonem neboť věřím, že pro tento úděl Bůh člověka nestvořil . Bůh není sadista ale milující a odpouštějící.

Eugene Cernan, kosmonaut, věřící Čechoslovák, patriot, uměl spojit vědu s vírou a to je i moje cesta. Československou vlajku kterou měl  na měsíci v roce 1974 věnoval našemu Astronomickému ústavu který zkoumá dnes nebe již bez rizika nařčení z kacířství. 

Teologie
esenciální součást naší kultury
 
 
 Desatero přikázání  
Nejlepší morální kodex a návod  k životu.

Albrecht Durer: Adam a Eva


Bibli čtu jako milostný dopis Boží


Počátek poznání je bázeň před Bohem.

Moudrostí a kázní pohrdají pošetilci.
(Bible: Kniha Přísloví 1.7.)

Opatruj mne chlebem podle mé potřeby abych přesycen neselhal
 ani abych z chudoby nekradl
(Bible: Kniha přísloví 30:9)

Bible: Žalm 23

Starozákonní  moudrost je výsledkem  zkušeností.

Není-li dřeva na ohni, uhase, není-li klevetníka, uhasnou spory. (Př 26,20)
Někdo rozdává a přibývá mu stále, kdežto ten, kdo je skoupý, mívá nedostatek. (Př 11,24)
Vlídná odpověď odvrací rozhořčení, kdežto slovo, které ubližuje, popouzí k hněvu. (Př 15,1)
Lepší suchá skýva a k tomu klid než dům plný  hodů a spory. (Př 17,1)
Kdo kope jámu, padne do ní, a kdo valí balvan, na toho se zvrátí. (Př 26,27)
Věrně jsou míněny šlehy od milujícího, ale záludné jsou polibky nenávidícího. (Př 27,6)
Všichni, kdo žijí, mají naději. Vždyť živý pes je na tom lépe než mrtvý lev. ( Kniha Kazatel 9,4)

Matouš: Pokrytectví a marnivost zákoníků a farizejů
23,4: Svazují  těžká břemena a nakládají je lidem na ramena, ale sami se jimi ani prstem pohnout  nechtějí.

Rodinné devocionálie


............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
                                Bible  Portál Bible   Biblický slovník  prof.A.Novotného   Muzeum Bible

Tacitovi  mimobiblické zmínky o Kristu-Ježíši
                                                              
Vatikán
Katolická církev v ČR (catholicus  znamená obecný)
                             
Hebraistika
Listář  ekumenismu

Liturgický kalendář
Apoštolové
Každý den má svého světce  

Knihkupectví U sv.Vojtěcha
Knihkupectví  Paulínky
Jewish e-shop

Bohoslužby
Poutní zájezdy
Exercicie                                                                                                                                                                                                                                      

Klášter Nový Dvůr moje místo excercicií (f. 24.12.2018)

moje pouť do Jeruzaléma  
    
Maimonides  a jeho cesta k zdravému životu

Zeď nářků on line  
hebrejská ranní modlitba : Otče náš milosrdný, smiluj se nad námi a vlož do našich srdcí porozumění a umění naslouchat, učit se ,,,,
 
  věda  versus víra nebo věda a víra  ?