Je velký omyl domnívat se, že když lidé ztratí víru, nebudou věřit v nic. Budou věřit v cokoli.  (Gilbert Keith Chesterton)
 
Lidská duše je dílo Boží a život je dar Boží.

Víra v Boha mne dává návod jak se mám chovat.

Albrecht Durer: Adam a Eva
 
Počátek poznání je bázeň před Bohem.
Moudrostí a kázní pohrdají pošetilci.
(Bible: Kniha Přísloví 1.7.)

Opatruj mne chlebem podle mé potřeby abych přesycen neselhal
 ani abych z chudoby nekradl
(Bible: Kniha přísloví 30:9)


Můj Žalm
( Bible: Žalm 23)

Meditace a modlitba pro každý den

Jeruzalém:  modlitba u Zdi nářků on line


Každý den má svého světce

Ochráncem Tample je sv.AntonínDouška  mých oblíbených Biblických přísloví:
Starozákonní  moudrost je výsledkem správného myšlení a zkušeností.

Není-li dřeva na ohni, uhase, není-li klevetníka, uhasnou spory. (Př 26,20)
Někdo rozdává a přibývá mu stále, kdežto ten, kdo je skoupý, mívá nedostatek. (Př 11,24)
Vlídná odpověď odvrací rozhořčení, kdežto slovo, které ubližuje, popouzí k hněvu. (Př 15,1)
Lepší suchá skýva a k tomu klid než dům plný  hodů a spory. (Př 17,1)
Kdo kope jámu, padne do ní, a kdo valí balvan, na toho se zvrátí. (Př 26,27)
Věrně jsou míněny šlehy od milujícího, ale záludné jsou polibky nenávidícího. (Př 27,6)
Všichni, kdo žijí, mají naději. Vždyť živý pes je na tom lépe než mrtvý lev. ( Kniha Kazatel 9,4)

Bible: Kniha Skutky Apoštolů . První křesťanské obce setrvávali v učení apoštolů.
2,44: Všichni věřící byli pospolu a měli vše společné, 2,45: prodávali své majetky a statky a výtěžek  rozdělovali mezi všechny podle toho,jak kdo potřeboval.
4,32: To množství věřících mělo jedno srdce a jednu duši. Nikdo  neříkal o tom, co mu patřilo, že je to jeho, ale vše bylo u nich společné.

Bible: Izaiáš 5:2 Běda těm, kdo říkají zlu dobro a dobru zlo, kdo dělají ze tmy světlo a ze  světlo tmu, kdo dělají z hořkého sladké a ze sladkého hořké

Laudato si  (Péče o náš společný domov)

Omnia vincit amor (všechno přemáhá láska)


Vatican

Smlouvy s Vatikánem

Katolická církev v ČR

RadioVatikán

Akademie nejen pro seniory

Knihkupectví  Paulínky

Exercicie