Advokát | Krédo | Životopis
Tample | Poutník | Sídlo  

Universitas  Carolina Pragensis mine alma máterMatrika České advokátní komory:
Číslo registrace: 00624, IČ: 477 013 15,  Advokátem od roku:  1990, Datum zápisu do ČAK: 01.07.90, Datum vykonání zkoušky: 07.03.1990, Datum vykonání slibu: 01.07.90,
Název kanceláře:  JUDr. Antonín Šolc, Typ kanceláře: samostatný advokát , Jazykové znalosti:  Anglický jazyk, Německý jazyk, Ruský jazyk


dr.h.c.

jsem poslancem Senior parlamentu